mac.invest@mail.ru

Elaborarea documentației tehnice pentru macarale

Elaborarea pașaportului tehnic.
Înregistrarea macaralei la IPSPSTOIP
Prelungirea termenului de funcționare a macaralelor turn.
Diagnosticarea construcției metalice a macaralelor turn.
Darea în exploatare a macaralelor turn cu participarea Inspectorului de Stat.